Abstrakty

odborného podujatia
VIII. SLOVENSKÝ NEUROPSYCHIATRICKÝ KONGRES 2023Pre otvorenie Knihy abstraktov stlačte tlačítko nižšie:

Témy odborného podujatiaNázov
Neuropsychiatrické aspekty Alzheimerovej choroby a iných demencií
Neuropsychiatrické aspekty Parkinsonovej choroby a príbuzných ochorení
Moderný pohľad na Huntingtonovu chorobu
Neurosychiatrické aspekty dystonických syndrómov
Neuropsychiatrické aspekty cievnych mozgových príhod
Neuropsychiatrické aspekty epilepsie a moderné trendy v jej liečbe
Neuropsychiatrické aspekty migrény a iných bolestí hlavy
Neuropsychiatria sclerosis multiplex
Neuropsychiatrické aspekty COVID-19
Neuropsychiatria porúch autistického spektra
Neuropsychiatria detského veku
Neuropsychiatria starnutia
Paroxyzmálne neuropsychiatrické stavy
Sexuologická problematika v neuropsychiatrii
Neuropsychiatria traumatického a nádorového poškodenia nervového systému
Problematika afektívnych porúch, psychóz a porúch osobnosti
Význam spirituality u chronických ochorení
Poruchy spánku
Neuropsychológia a kognitívna neurológia
Genetické a imunologické aspekty neuropsychiatrie
Neuroendokrinológia
Neurobiológia chorôb periférnych tkanív
Neuropsychiatrické kazuistiky